បទសម្ភាសន៍របស់ ឯកឧត្តម ហង់​ ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យរបស់ គ.ជ.ប និង លោក មេធាវី លី ច័ន្ទតុលា នាយកនៃក្រុមហ៊ុនមេធាវី អេស.វី.ភី ក្រោមប្រធានបទ ខ្លឹមសារ និងសកម្មភាពក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត (ភាគ ១)។